Мэдээ

Бүтээн байгуулалтын ажил

Налайх дүүрэгт баригдаж буй спорт цогцолборын барилгын ажлын мэдээлэл Налайхдүүргийн 1дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дээр баригдаж буй 700 хүний суудалтайспорт цогцолборын барилгын ажил 2014 оноос эхэлсэн. Нийт  төсөвтөртөг 10395 000 сая төгрөг . барилгын ажлынгүйцэтгэгчээр “Бүрд” констракшин ажиллаж байгаа.

 

 2019оны байдлаар   батлагдсан төсөв 10395,0  сая төгрөгшийдвэрлэгдэж , барилгын гүйцэтгэлээр  нийт төсвөөавсан. Барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл  94%-тай байна.

    Одоо нэмэлт дулааны дахин дамжуулах станц баригдахшаардлагатай болсон тул дахин 3,2 тэрбум төгрөг шаардлагатайбайна гэсэнмэдээлэл  өгөгдсөн. Энэ нэмэлт хөрөнгөөр барилгын ЦТП барих дулаанышугамын диаметрийг өргөсгөх,ЦТП-гийн тоног төхөөрөмж авахад шаардлагатай тултөсвийн задаргааг гаргаж,БСШУСЯ, САНГИЙН ЯАМ зэрэг газруудад нэмэлтээршаардлагатай ажлын төсвийг гарган хүсэлтээ хүргүүлэн ажиллаж байна.Одоогоорспорт цогцолборын барилгын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй гэсэн хариуг өгсөн. Дулааныажлын гүйцэтгэл 80%-тай явагдаж байна.

 

                                2019оны байдлаар гадна фасад болон заслын ажил 95%


       Барилгын дотор засал хийсэн байдал