Мэдээ

Даргын мэндчилгээ

Даргын мэндчилгээ

"ХАЙРЛАЯ"

Амьдрал богинохон шүү Атаа хорсол уур бухимдалаа бүгдийн мартаад хайр түгээж амьдраарай "ХАЙРЛАЯ"