Мэдээ

"ХАЙРЛАЯ"

Амьдрал богинохон шүү Атаа хорсол уур бухимдалаа бүгдийн мартаад хайр түгээж амьдраарай "ХАЙРЛАЯ"

ХАМТЫН ХҮЧЭЭР ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЬЕ.

ХАМТЫН ХҮЧЭЭР ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЬЕ.